Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

Katalog wyszukanych fraz

Quo vadis, Serbja?

Temat: Interpretacja zapisu
" />To wymagania dla II wskaźnika referencyjnego: Pielęgniarki: 1) równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii; 2) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wymiarze: równoważnik co najmniej 2,22 etatu: pielęgniarka odcinkowa na jedno stanowisko intensywnej terapii. Sformułowanie równoważnik oznacza, że zoz musi zatrudniać na przedmiotowym oddziale pielęgniarki w taki sposób, by łącznie w rozliczeniu miesięcznym zatrudnienie odpowiadałoby 4 pełnym etatom pielęgniarki o określonej specjalizacji/ukończony kurs. Prościej: albo 4 pielęgniarki na pełnym etacie, albo 8 po pół etatu itd. A teraz rzecz magiczna: równoważnik 2,22 oznacza, że na oddziale w rozliczeniu miesięcznym powinny być zatrudnione pielęgniarki odcinkowe na łącznie 5 etatach, czyli jak wyżej albo 5 pielęgniarek na pełny etat, albo 10 pielęgniarek po pół etatu itd. Problem z powyższymi wyliczeniami mieli sami pracownicy NFZ-tu, stąd wystąpili z zapytaniem do centrali. Odpowiedź nie jest niestety do wglądu, jednakże...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1551Temat: Szkolenia na Lubelszczyźnie
" />W ramach projektu ‟Profesjonalna obsługa medyczna - szkolenia pielęgniarek" organizowane są bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek spełniających poniższe warunki: - pracują na podstawie umowy o pracę w zakładach opieki zdrowotnej na terenie Lubelszczyzny, - posiadają co najwyżej wykształcenie średnie, - z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji. Projekt zawiera następujące szkolenia: 1. opieki długoterminowej - kurs kwalifikacyjny dla 90 osób (490 godz., w tym 175 godz. stażu); 2. wykonywania badań EKG - kurs specjalistyczny dla 100 osób (105 godz., w tym 70 godz. stażu); 3. komunikacji z pacjentem - warsztaty ... 2000 Sp. z o. o. ul. Przechodnia 4 lok. 307 20-003 Lublin tel.: 81 532 26 03 e-mail: lublin@firma2000.pl Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Montażowa 16 20-214 Lublin tel.: 081...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=240


Temat: Pierwsze pratkyki I licencjat pytania
" />Witam studenta! Cóż, jeśli chodzi o mycie pacjentów, to niestety spadnie to na Ciebie jak na każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza i to nie dlatego, że jesteś studentem, ale dlatego, że czynności pielęgnacyjne do nas należą. Robią to studenci i pielęgniarki niezależnie od ilości przepracowanych lat w zawodzie, posiadanych umiejętności czy ukończonych specjalizacji. Druga sprawa to to, czy możesz na internie ... Zatem co już przerobiłeś w szkole, to możesz robić na placówce, czego jeszcze nie było w programie, to nie możesz. Ale........ Pytasz jeszcze o kursy. Wszystkie formy kursów: dokształcające, specjalistyczny, kwalifikacyjne i specjalizacyjne są przeznaczone dla pielęgniarek, czyli osób posiadających prawo wykonywania zawodu. Jeśli jednak konkretny temat Cię interesuje zawsze możesz poprosić o miejsce jako słuchacz, ale bez prawa do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=334


Temat: młodsza a starsza pielęgniarka
" />Pracuje w szpitalu gdzie panują dziwne zwyczaje.Jest podział na młodsze i starsze pielegniarki mają tez zróznicowane pensję,starsza ma zasadniczą o 350 zł więcej!!!!Wczesniejszy dyrektor przyznawał tytuł starszej i wiekszą pensję ... ponad 5 lat ,uzyskałam tytuł licencjata pielęgniarstwa obecnie jestem w trakcie mgr piel. oraz kurs kwalifikacyjny,dyrektor nie dał mi starszej pielegniarki(chodzi mi jedynie o pieniądze).Zaznaczam ze mam taki sam zakres obowiązków...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1487


Temat: Poszukujemy pielengniarek operacyjnych i anestezjologicznych
" />Witam . Jestem pielęgniarką od 26 lat. Jestem mgr pielęgniarstwa. Mam trzy i pół letnie doświadczenie na bloku operacyjnym wieloprofilowym. Posiadam 6 miesięczny kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa intensywnej terapii i anestezjologii oraz specjalizację z pielęgniarstwa chirurgicznego.Proszę o jakieś informację o proponowanej pracy.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1484


Temat: Strajk w Radomiu
" />Słusznie strzykawa zwraca uwagę na konieczność zróżnicowania zarobków wśród pielęgniarek w zależności od wykształcenia. Zgadzam się również z opinią, że nie można zdyskredytować koleżanek, które mają duży staż ale z różnych powodów nie podnoszą kwalifikacji. Musimy same znaleźć rozwiązanie i choć z pewnością będzie to bolało chyba najwyższa pora wprowadzić nowe zasady uprawnień i zarobków wśród pielęgniarek. Albo zrobimy to same, albo zrobi to ktoś za nas i nie koniecznie nam się spodoba. Mam propozycję zarobków: magisterka ze specjalizacją i kursem kwalifikacyjnym - 6000 brutto; magisterka ze specjalizacją - 5500; magisterka z kursem kwalifikacyjnym - 5000; magisterka - 4500; licencjatka ze specjalizacją i kursem kwalifikacyjnym - 5000; licencjatka ze specjalizacją - 4500; licencjatka z kursem kwalifikacyjnym - 4000; licencjatka - 3500; po SM ze specjalizacją - 3500; po SM z kursem kwalifikacyjnym - 3000 brutto, pozostałe pielęgniarki które zatrzymały się w rozwoju i nie są zainteresowane jakimkolwiek dokształcaniem się powinny być przeszeregowane na etat...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=472


Temat: kontrakty pielęgniarskie
" />Jestem pielęgniarką instrumentariuszką, obecnie zatrudniona w ramach umowy o pracę, ale zastanawiam się nad przejściem na kontrakt, tyle tylko, że moja wiedza dotycząca tej formy zatrudnienia jest żadna. Byłabym wdzięczna za każdą informację dotyczącą plusów i minusów tej formy pracy, od czego zacząć, kolejne kroki. Dodam, że mam licencjat, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego i 43 lata.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=171


Temat: praktyka indywidualna
" />Skończyłam kurs kwalifikacyjny-pielęgniarska opieka długoterminowa- w Krakowie,organizowany przez Medycynę Praktyczną dla pielęgniarek z Małopolski .Za darmo ,w ramach kursów dla piel. po 45-ym roku życia.Kurs współfinansowany przez UE .Daje uprawnienia...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=35


Temat: Działalność gospodarcza
" />Wszystko zależy, czy chcesz podpisać kontrakt z NFZ. Jeśli tak i będzie to opieka długoterminowa na wezwanie, musisz mieć kurs kwalifikacyjny z piel. op. długoterminowej, środowiskowej lub zachowawczej. Może pominęłam jakąś dziedzinę pielęgniarstwa, ale na pewno piel. ratunkowe nie wystarczy. Jeśli chodzi o termin ważności kursu specjalistycznego RKO i kursu kwalifikacyjnego piel.ratunkowe - nie ma terminu ważności. Dokument o ukończeniu jest...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=212


Temat: kurs opieka dlugoterminowa
" />ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. § 1 ust. 2. Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach: 1. pielęgniarstwa rodzinnego, 2. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 3. pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego 4. pielęgniarstwa neonatologicznego 5. pielęgniarstwa epidemiologicznego 6. organizacji i zarządzania. § 2 ust. 2. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach: 1. pielęgniarstwa rodzinnego 2. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 3. pielęgniarstwa neonatologicznego 4. operacyjnego 5. epidemiologicznego 6. organizacji i zarządzania.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=650


Temat: Pielęgniarstwo ratunkowe
" />‟Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce” Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego przez 3500 pielęgniarek/pielęgniarzy. Projekt obejmuje zasięgiem obszar całej Polski i realizowany będzie do końca 2014 roku. Z kształcenia będą mogły skorzystać osoby zatrudnione w Systemie Ratownictwa Medycznego oraz osoby spoza Systemu. Warunkiem przystąpienia do powyższego kursu jest ukończenie kursu specjalistycznego: ‟Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” Nr 02/07. Projekt jest finansowany z funduszy unijnych. Oznacza to, że mamy szansę skończyć kurs kwalifikacyjny bez ponoszenia kosztów własnych. Kursy będą odbywać się na terenie całej Polski.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=881


Temat: EKG
jest, że nikt w przychodni nie pyta, czy taki kurs ukończyłaś, ale ... życie sobie, a przepisy sobie! Jeśli na zlecenie lekarza wykonujesz to badanie bez posiadania uprawnień do jego wykonywania, to lekarz zlecający bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie badania. Inna sprawa, że wykonując je postępujesz wbrew ustawie o zawodzie pielęgniarki i możesz odpowiedzieć za łamanie przepisów. Tak samo sprawa wygląda w kwestii bycia "pielęgniarką anestezjologiczną". Do wykonywania zadań w tej dziedzine, również musisz ukończyć przynajmniej kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki! Tak na zakończenie:nasz zawód to chyba jedyny, w którym...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1697


Temat: EKG
" />Posiadając kurs kwalifikacyjny i pracując minimum 3 lata w OIOM stajesz się pielęgniarką systemu (lub innym wymienionym w rozporządzeniu oddziale), a taka osoba może wykonywać Ekg nawet bez zlecenia lekarskiego,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1697


Temat: Pielęgniarka operacyjna - instrmentariuszka
" />Renomowana Klinika Chirurgiczna zlokalizowana w centrum Warszawy zatrudni wykwalifikowane pielęgniarki operacyjne - Instrumentariuszki. Wymagania: - wykształcenie kierunkowe i prawo do wykonywania zawodu - kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=806


Temat: ja wiem ze........................
to nie miejsce na takie zeczy ale wiecie? chodzi o to ze moja mama jest obecnie na zwolnieniu lekarskim, i otrzymala list o odbyciu kursu kwalifikacyjnego w zwiazku z tym jest pytanie czy jak jest na zwolnieniu to moze isc na kurs kwalifikacyjny( jest pielegniarka). jak ktos wie cos na ten temat to ..........
Źródło: necrosa.nethit.pl/viewtopic.php?t=152


Temat: cennik usług pielęgniarskich - ceny minimalne - propozycje
pensji ) za wyższe wykształcenie zawodowe ( magisterskie ) i 5-letni staż zawodowy.......25% dodatek za ukończony kurs kwalifikacyjny zgodny z zatrudnieniem (np. kurs anestezjologiczny i praca na OIT)..........100 zł dodatek za ukończony kurs kwalifikacyjny inny niż zatrudnienie ...........50 zł dodatek za specjalizację........300zł To jest tylko szkic projektu. Uprzejmie proszę o opinie i własną wycenę. Stwórzmy razem wycenę naszej pracy - żeby były...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=28


Temat: Czy przeprowadzamy badanie fizykalne?
kursów kwalifikacyjnych, specjalizacji, szkoleń. Swoją wiedzą chciałam podzielic się z innymi koleżankami, zostałam oddziałową po konkursie i co...Mówię im o ich prawach, obowiązkach, przestrzegam przed podejmowaniem decyzji samodzielnych bez znajomości prawa,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=963


Temat: Uprawienia pielęgniarki po kursie kwalif. z anestezjol. i IT
" />Czy ktoś posiada jakiś dokument,odnośnik,co do uprawnień zawodowych pielęgniarki po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapi?Bardzo proszę o podpowiedź gdzie mogę to ewentualnie znaleźć.Pozdrawiam!
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=976


Temat: TRANSFORMACJA W KSZTAŁCENIU PIELĘGNIAREK w POLSCE
" />Kształcenie podyplomowe Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku w art. 10b. nakłada na pielęgniarki obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i daje prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Również w Kodeksie etyki zawodowej, w części szczegółowej, czytamy, iż obowiązkiem pielęgniarki jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Potrzeba kształcenia ustawicznego jest podyktowana ciągłym postępem medycznym, odkrywaniem nowych metod i technik leczenia, wynikami badań naukowych pozwalających na unowocześnienie działań pielęgniarek i wprowadzenie do opieki nad pacjentem nowych rozwiązań. Istnieją następujące formy kształcenia podyplomowego: Ĭ‚ź szkolenie specjalizacyjne, Ĭ‚ź kursy kwalifikacyjne, Ĭ‚ź kursy specjalistyczne, Ĭ‚ź kursy dokształcające. Po ukończeniu dwuletniego szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka zdobywa kwalifikacje w określonej dziedzinie pielęgniarstwa oraz uzyskuje tytuł specjalisty w danej dziedzinie. Specjalizacja może być prowadzona w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarstwa zachowawczego, geriatrycznego, kardiologicznego, nefrologicznego, diabetologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego, operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, psychiatrycznego, opieki długoterminowej, neurologicznego, opieki paliatywnej, ratunkowego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Inną formą kształcenia są kursy kwalifikacyjne pozwalające na uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Obejmują one kursy z zakresu pielęgniarstwa ... zdrowia i edukacji zdrowotnej (Rozporządzenie MZ z dn. 29.10.2003, Rozporządzenie MZ z dn. 30.05.2007). Kursy specjalistyczne dają kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, natomiast kursy dokształcające pogłębiają i aktualizują wiedzę zawodową. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (Ustawa z dn. 5. 07.1996). Pielęgniarki z dłuższą, niż pięcioletnia przerwą w wykonywaniu zawodu są zobowiązane do odbycia 3 miesięcznego szkolenia organizowanego przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=338


Temat: praktyka indywidualna
" />Dzięki, to ważna informacja. Aby uzyskać samodzielny kontrakt wystarczy kurs kwalifikacyjny np. z pielęgniarstwa rodzinnego, czy musi być specjalizacja? Czy licencjat pielęgniarstwa ma tu znaczenie?
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=35


Temat: Badania cytologiczne - uprawnienia położnej
dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.). Dorota Karkowska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, http://www.abc.com.pl.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=755


Temat: PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ – praca w Norwegii
" />Już od roku prowadzimy rekrutacje dla naszego norweskiego klienta, norweskiej firmy z branży rekrutacji medycznych. Kurs języka norweskiego podjęło z nami już ponad 60 osób. We WRZEŚNIU rozpoczynamy kolejny, ósmy kurs języka norweskiego dla pielęgniarek. Kolejny, dziewiąty kurs – w PAŹDZIERNIKU. Jeśli jesteś osobą, która nie boi się nowych wyzwań i chce zmienić swoje życie - zgłoś się do nas. Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pielęgniarka, Pielęgniarz Nr ref.: PP/Nor/wrz-paz Miejsce pracy: Oslo, Bergen WYMAGANIA: • gotowość udziału w intensywnym kursie języka norweskiego, • gotowość do wyjazdu za granicę na dłuższy okres czasu, • pielęgniarskie wykształcenie wyższe oraz doświadczenie na samodzielnym stanowisku. OFERUJEMY: W Polsce: •wszystkie informacje o ofercie, •pomoc w procesie rekrutacji na wszystkich etapach, •intensywny, profesjonalny kurs języka norweskiego - specjalnie dla pielęgniarek, •w trakcie kursu zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, różnorodne materiały szkoleniowe (możliwość otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia). W Norwegii: •Pracę w dużych miastach i mniejszych miejscowościach na terenie Norwegii, •Stawka podstawowa 155 NOK brutto / godz.; zwiększenie ... wynagrodzenia brutto wypłacana w czerwcu kolejnego roku). TERMINY: LIPIEC 2009 - pierwszy etap rekrutacji (składanie aplikacji i rozmowy kwalifikacyjne) SIERPIEŃ 2009 - finalne spotkania kwalifikacyjne z norweskim pracodawcą NAJBLIŻSZE KURSY NORWESKIEGO DLA PIELĘGNIAREK: od 28 WRZESNIA 2009 - początek ósmej edycji kursu języka norweskiego dla pielęgniarek od 16 PAŹDZIERNIKA 2009 - dziewiąta edycja kursu DWA KOLEJNE KURSY: LISTOPAD 2009 SKŁADANIE APLIKACJI: Osoby...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=526


Temat: OPINIA W SPRAWIE ZAKŁADANIA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH
... 97.8 Inne nieoperacyjne usunięcie urządzenia terapeutycznego 97.88 usuniecie unieruchomienia zewnętrznego – usuniecie gipsu , usunięcie szyny . Mając na uwadze powyższe zapisy, pielęgniarka nie ma uprawnień do wykonywania świadczenia leczniczego jakim...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=135


Temat: Pielęgniarka, Pielęgniarz - Norwegia 2010
Opis stanowiska pracy Kolejna edycja rekrutacji dotyczy oferty pracy oraz kursu norweskiego dla pielęgniarek – od października 2010. W związku z dużą ilością kandydatów zainteresowanych tym terminem kursu, prosimy o dosyłanie aplikacji już teraz - wówczas we wcześniejszym terminie będziemy mieli finalny rezultat. Już od dwóch lat prowadzimy rekrutacje dla naszego klienta, Adecco Helse AS – lidera na norweskim rynku zatrudnienia. Kurs ... stanowisko: Pielęgniarka, Pielęgniarz Nr ref.: PP/Nor/10 Miejsce pracy: Norwegia Wymagania • gotowość udziału w intensywnym kursie języka norweskiego, • gotowość do wyjazdu za granicę na dłuższy okres czasu, • pozytywne nastawienie, ... wszystkich etapach, intensywny, profesjonalny kurs języka norweskiego - specjalnie dla pielęgniarek, w trakcie kursu zapewnione wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie, różnorodne materiały szkoleniowe. W Norwegii: Stałe zatrudnienie u stabilnego pracodawcy (praca w dużych ... – kurs od października 2010 maj-wrzesień 2010 - składanie aplikacji, rozmowy kwalifikacyjne wrzesień 2010 - finalne spotkania kwalifikacyjne z norweskim pracodawcą, październik 2010 – rozpoczęcie kursu języka norweskiego dla pielęgniarek Informacja ... wyszukiwania: praca, praca opiekunka, praca opiekunka , praca pielęgniarka. praca pielęgniarka . Możliwe wyszukiwania: praca, praca opiekunka, praca opiekunka , praca pielęgniarka. praca pielęgniarka .
Źródło: forum.skandynawia.pl/viewtopic.php?t=23638